0905 461618 dinhduybkdn@gmail.com MENU
đặt phòng khách sạn villa đà nẵng

Thuế đất phi nông nghiệp tăng do biến động giá thị trường BĐS

25.07.2022 08:33
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn liên quan đến tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sau khi một số cử tri phản ánh về tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng từ 3-6 lần, gây bức xúc và khó khăn cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc tính thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp căn cứ theo Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1-7-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chu kỳ tính đơn giá thu tiền thu thuế ổn định 5 năm bắt đầu từ ngày 1-1-2012 đến 31-12-2016; từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2021 và từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2026. Như vậy, qua 5 năm sẽ thực hiện tính giá sử dụng đất phi nông nghiệp một lần.

Trước đây, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn 2017-2021 được tính theo giá đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại thời điểm năm 2017, thị trường bất động sản tại thành phố bắt đầu có chiều hướng tăng giá và tăng dần đến quý 1- 2019. Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ thì phải điều chỉnh lại bảng giá đất cho phù hợp với thực tế thị trường. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7-4-2020 quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27-3-2021, nhưng cơ bảng giá đất trên địa bàn thành phố vẫn không thay đổi.

Hiện nay, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tính theo giá đất tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của UBND thành phố theo đúng quy định của pháp luật. Do vậy, việc tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng từ 3-6 lần theo kiến nghị của cử tri là do biến động giá thị trường bất động sản của các năm qua trên địa bàn thành phố, nhất là giai đoạn 2017-2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin thêm, quan điểm của thành phố không lấy việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp làm nguồn thu trong bảo đảm ngân sách. Theo đó, trong năm 2021, tổng thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng là 23.020 tỷ đồng, trong đó, thu từ tiền sử dụng đất là 2.717 tỷ đồng và tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 60 tỷ đồng. Nguồn thu từ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là rất nhỏ so với tổng thu ngân sách của thành phố.

Việc điều chỉnh bảng giá đất theo chu kỳ 5 năm/lần là thực hiện theo quy định của pháp luật, quá trình triển khai thực hiện rất chặt chẽ. Mặt khác, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều giải pháp kiểm soát và bình ổn giá đất, không gây sốt ảo, bong bóng bất động sản làm ảnh hưởng đến mặt bằng giá đất chung trên toàn địa bàn thành phố.

Bảng giá đất ban hành từ 2019 đến nay mặc dù có điều chỉnh, bổ sung nhưng nhìn chung không tăng và giá các loại đất phù hợp với thực tế thị trường. Mức nộp thuế năm 2022 vẫn theo mặt bằng giá của năm 2019...


Theo : Báo Đà Nẵng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Liên hệ tư vấn online
    0905 461618